BPH

BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND

(BPH)

Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.

 

Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

 

Beteende- och personbeskrivning hund, BPH lanserades i maj 2012. På uppdrag av Svenska Kennelklubben har Kenth Svartberg, doktor i etologi inom området hundars personlighet, utvärderat de första fyra åren, alltså 2012–2015.

 

Utvärderingen visar att det finns en tydlig koppling mellan det beteende hunden visar på BPH-banan och hur hunden reagerar i olika vardagssituationer, särskilt när det gäller beteenden riktade mot främmande personer. Till exempel hur intresserad hunden är av att hälsa och umgås, hur osäker hunden brukar bli vid möten med främlingar och hur mycket hotfullhet den brukar visa.

 

Mer information om BPH hittar du på Svenska kennelklubbens webbplats.

 

Källa: Svenska Kennelklubben

 

Äventyrshundar som genomfört BPH

Klicka på hundnamnet för att komma till den utförliga beskrivningen på avelsdata.

0 = inte alls, 4 = mycket

Aktuell hund uppfattas under BPH som:

 

 

 

 

 

 

Kippis

Kahn

Kitt

Lille-

Boy

Lilli-

Ley

Moment 1 - Främmande person

 

 

 

 

 

Glad i främmande människor

1

1

2

2

2

Trygg

3

3

3

3

2

 

 

 

 

 

 

Moment 2 - Föremålslek

 

 

 

 

 

Energisk

3

2

3

2

2

Lekfull

2

1

2

2

1

 

 

 

 

 

 

Moment 3 - Matintresse

 

 

 

 

 

Energisk

1

2

3

2

2

 

 

 

 

 

 

Moment 4 - Visuell överraskning

 

 

 

 

 

Nyfiken

2

4

2

3

2

Arg

0

0

0

0

0

Trygg

3

4

3

3

3

 

 

 

 

 

 

Moment 5 - Skrammel

 

 

 

 

 

Nyfiken

2

2

3

1

2

Trygg

4

4

4

2

3

 

 

 

 

 

 

Moment 6- Närmande person

 

 

 

 

 

Glad i främmande människor

1

1

2

2

2

Arg

0

0

0

0

0

Trygg

4

4

4

2

4

 

 

 

 

 

 

Moment 7 - Underlag

 

 

 

 

 

Trygg

4

4

4

4

2

 

 

 

 

 

 

Moment 8 - Skott

 

 

 

 

 

Trygg

4

4

4

4

4

 

 

 

 

 

 

Över alla moment

 

 

 

 

 

Energisk

3

3

3

3

3

Positiv attityd

4

4

4

3

3

 

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

Ljudlig

0

0

0

0

0

Arg

0

0

0

0

0

Klicka på bilden för stor version

K-kullen (Kippis, Kahn & Kitt)

Så här ser resultatet av BPH Kleinspitz ut, (utdrag ur SKKs avelsdata) avkommorna efter Äventyrs Irish Knight Killian x Spitz Huset's Mini. Äventyrs Manikin Kitt, Äventyrs Marquis Kahn och Äventyrs My Knight Kippis.

 

Man ser att de är mycket mer sociala, mer lekfulla och mer nyfikna, tre mycket viktiga "motorer", än rasen som helhet. Dessutom ser man att det finns mycket mindre rädslor, mindre skottosäkerhet och mindre miljöosäkerhet, stressorer, än hos genomsnittet av testade kleinspitz.

 

Det hjärtligaste TACK till mina valpköpare Martina och Ylva, som låtit testa era hundar <3 <3

Kippis & Ylva
Kitt & Annica
Kahn & Martina
Kitt & Annica
Kippis & Ylva